Sustainability

Minkälaista on vastuullisuusyrittäjän arki? Haastattelussa Karoliina Hovi

Eristäytymisen ja etätyöskentelyn ohella on välillä mukavaa astua oman kuplan ulkopuolelle ja kuulla mitä muut kestävän kehityksen tyypit tekevät. Päätinkin olla yhteydessä vanhaan opiskelutoveriini Karoliina Hoviin ja kuulla mitä hänen arkeensa kuuluu. Opiskelimme samaan aikaan Aalto-yliopiston Creative Sustainability -ohjelman kursseja, ja Karoliina työskentelee nykyään vastuullisuusyrittäjänä ja Hovi Creativen toimitusjohtajana. Tässä blogissa kerron miltä vastuullisuusyrittäjän arki näyttää ja minkälaisten kysymysten parissa Karoliina työskentelee päivittäin.

Karoliina pystyy astumaan monenlaisiin saappaisiin. Hänellä on vuosien kokemus eri muoti- ja tekstiilialan työtehtävistä sekä taiteen maisteritutkinto Aalto-yliopiston IDBM (International Design Business Management) -ohjelmasta. Pääaineensa ohella Karoliina opiskeli sivuaineina Creative Sustainability -opintoja sekä tulevaisuudentutkimusta. Monipuolisen työkokemuksensa ja koulutuksensa ansiosta Karoliina pystyy tarpeen mukaan toimimaan muotoilijana, trendiennustajana, markkinoijana, viestinnän suunnittelijana tai kestävän kehityksen strategina. Yrittäjänä hän pääsee yhdistelemään näitä osaamisalueita ja hyödyntämään joustavasti erilaisia muotoilun, liiketoiminnan ja strategisen suunnittelun työkaluja yritysten vastuullisuusstrategioiden ja -viestinnän kehittämisessä. Tehtäväkenttä on laaja, eikä yksikään päivä ole samanlainen.

”Tänään oli kaksi työpajaa kahdelle eri asiakkaalle, joista yksi oli elintarvikealan yritys ja toinen toimii IT-alalla. Työpajojen tekoon kuuluu olennaisesti myös loppuraportti, jossa kiteytetään ydinasiat sekä johtopäätökset.  Samaan aikaan työn alla on erään tunnetun kuluttajatarvikebrändin vastuullisuusraportin viimeistely, ja koska olen muotoilija taustaltani, pystyn myös taittamaan raportin itse. Lisäksi kehitän asiakkaalle vastuullisuusviestinnän sparrauksia, johon kuuluu erityisesti prosessien ja työkalujen suunnittelua. Sehän on yrittäjänä hyvä puoli, että päivät ovat tosi vaihtelevia.”

Eri asiakkaat miettivät myös hyvin erilaisia kysymyksiä. Osalla on jo todella vahva lähtötilanne, jolloin Karoliinan tehtävänä on auttaa hiomaan suunnitelman yksityiskohtia tai kiteyttää vastuullisuuden kokonaisuutta, kun taas osa asiakkaista on vielä vastuullisuusmatkan alkutaipaleella. Tärkeä osa Karoliinan työtä onkin auttaa asiakkaita luomaan selkeä kokonaiskuva siitä, mitä on jo tehty, missä ollaan nyt ja minne halutaan mennä jatkossa.

“Olennaista on myös auttaa asiakasta hoksaamaan ne vastuullisuuden osa-alueet, joissa on jo tehty paljon työtä ja menty pitkälle. Palveluideni lopputuotoksena on useimmiten tiekartta, johon kuuluu vuositavoitteet seuraaville viidelle vuodelle. Lisäksi suunnitelma pyritään jalkauttamaan niin, että kuhunkin tavoitteeseen määritellään mittarit, joilla seurataan niiden edistymistä, sekä vastuuhenkilö. Pyrkimyksenä on luoda selkeitä kokonaisuuksia ja lisätä tiimin vastuullisuusosaamisen tasoa, jonka perusteella asiakkaat voivat itse jatkaa vastuullisuuden kehittämistä.  Asiakkaat ovat kyllä olleet tähän tyytyväisiä.”

Karoliinalle vastuullisuudessa olennaista on katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja luoda visio siitä, mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa kullekin asiakkaalle. Strategisen suunnittelun lisäksi Karoliina pystyy hyödyntämään myös tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, joista tunnetuin lienee Nokian Risto Siilasmaankin käyttämä skenaariotyökalu. Karoliina toivoisikin pääsevänsä käyttämään enemmän näitä menetelmiä työssään.

”Käytän itse fasilitoinnissa erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja haluaisin vielä enemmän tehdä erilaisia tulevaisuusskenaarioita, mutta asiakkaat kaipaavat edelleen aika paljon konkretiaa. Aikaa ei aina ole tehdä niin paljon tulevaisuustyötä kuin toivoisin, mutta tähän suuntaan haluaisin viedä palveluitani tulevaisuudessa.”

Vastaukset vastuullisuuskysymyksiin eivät aina ole yksinkertaisia. Jokaista ratkaisua ja ideaa täytyy arvioida ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden ohella myös yrityksen kannattavuuden ja liikeidean kannalta. Esimerkiksi kierrätyspuuvilla ei välttämättä sovellu todella pitkäikäisiin luksusvaatteisiin, koska kierrätetyn puuvillan kuitupituus on lyhyempi ja näin ollen tekstiilin laatu heikompi. Vastuullisuus saattaakin joskus tarkoittaa kompromissien tekoa lyhyellä aikavälillä.

Yrittäjyydessä Karoliinaa houkuttelee ennen kaikkea vapaus keskittyä niihin asioihin, jotka kiinnostavat itseään eniten. Kumppanuusverkostojen ansiosta Karoliina voi kuitenkin palvella asiakkaitaan, vaikka ei itse vastaisikaan jokaiseen tarjouspyyntöön.

”Jos ei pysty itse vastaamaan johonkin asiakkaan tarpeeseen, on todella tärkeää, että tietää kumppanin, joka tietää asiasta. Esimerkiksi tekstiilialalla moni asiakas on STJM:n (Suomen Tekstiili ja Muoti ry) jäsen ja sieltä saa todella osaavaa palvelua muun muassa alan sertifikaateista. Kyse on myös rehellisyydestä siitä, että missä oma osaaminen loppuu. Omien verkostojen ja kumppanien ansiosta asiakkaan voi tällöin ohjata parhaalle asiantuntijalle.”

Vastuullisuusyrittäjäksi haaveilevia Karoliina neuvookin luomaan aktiivisesti verkostoja. Kumppanien lisäksi ensimmäiset asiakkaat tulivat yrittäjyyden alkuvaiheessa pääasiassa Karoliinan vanhojen kontaktien kautta. Verkostoitumiseen voi kuitenkin suhtautua rennosti: tärkeää on olla aktiivinen ja kiinnostunut muista. Lisäksi Karoliina kehottaa harrastuneisuuteen sellaisissa asioissa, jotka itseä erityisesti kiinnostavat.

“Ala kehittyy nyt nopeasti. Jos on jostain tietystä vastuullisuuden osa-alueesta kiinnostunut niin kannattaa kerätä siitä lisätietoa. Kannattaa aina mennä sitä kohti, mikä itseä eniten kiinnostaa, koska oma motivaatio ja kiinnostus myös näkyvät ulospäin. Jos on jo jonkin verran osaamista, niin suosittelen yrittäjyyttä, varsinkin jos talous ja psyyke kestävät alkuun epävarmuutta. Yrittäjänä pystyy kuitenkin tekemään töitä niillä reunaehdoilla, kuin haluaa ja keskittyä juuri niihin asioihin, mitkä itseä kiinnostaa. Vastuullisuusalan osaajille on paljon kysyntää nyt ja hommaa riittää varmasti tulevaisuudessa.”

Lue lisää Karoliinan palveluista ja tarinasta Hovi Creativen sivuilta: https://www.hovicreative.com/yhteys-1

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s